Dlaczego warto kupować w VELShop?
Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Wszystkie produkty » Sprawdź koszty przesyłki »
Rolety z prowadnicami DKL
VELUX DKL 55x78 cm
DKL 55x78 cm

PROMOCJA!

232,05 zł

232,05 zł

Produkt dostępny

VELUX DKL 55x78 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 66x98 cm
DKL 66x98 cm

PROMOCJA!

272,00 zł

272,00 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 66x98 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 78x98 cm
DKL 78x98 cm

PROMOCJA!

283,90 zł

283,90 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 78x98 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 66x118 cm
DKL 66x118 cm

PROMOCJA!

293,25 zł

293,25 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 66x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 66x140 cm
DKL 66x140 cm

PROMOCJA!

305,15 zł

305,15 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 66x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 78x118 cm
DKL 78x118 cm

PROMOCJA!

305,15 zł

305,15 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 78x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 66x98 cm
DKL premium 66x98 cm

PROMOCJA!

311,10 zł

311,10 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 66x98 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 55x78 cm
DKL premium 55x78 cm

PROMOCJA!

311,10 zł

311,10 zł

Produkt dostępny

VELUX DKL premium 55x78 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 78x98 cm
DKL premium 78x98 cm

PROMOCJA!

322,99 zł

322,99 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 78x98 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 78x140 cm
DKL 78x140 cm

PROMOCJA!

326,40 zł

326,40 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 78x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 66x118 cm
DKL premium 66x118 cm

PROMOCJA!

332,36 zł

332,36 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 66x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 94x118 cm
DKL 94x118 cm

PROMOCJA!

335,75 zł

335,75 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 94x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 66x140 cm
DKL premium 66x140 cm

PROMOCJA!

344,25 zł

344,25 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 66x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 78x118 cm
DKL premium 78x118 cm

PROMOCJA!

344,25 zł

344,25 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 78x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 78x140 cm
DKL premium 78x140 cm

PROMOCJA!

365,49 zł

365,49 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 78x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 94x140 cm
DKL 94x140 cm

PROMOCJA!

366,35 zł

366,35 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 94x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 78x160 cm
DKL 78x160 cm

PROMOCJA!

366,35 zł

366,35 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 78x160 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 94x118 cm
DKL premium 94x118 cm

PROMOCJA!

374,86 zł

374,86 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 94x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 114x118 cm
DKL 114x118 cm

PROMOCJA!

381,65 zł

381,65 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 114x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 78x160 cm
DKL premium 78x160 cm

PROMOCJA!

390,14 zł

390,14 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 78x160 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL 114x140 cm
DKL 114x140 cm

PROMOCJA!

396,95 zł

396,95 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL 114x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 94x140 cm
DKL premium 94x140 cm

PROMOCJA!

405,44 zł

405,44 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 94x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 114x118 cm
DKL premium 114x118 cm

PROMOCJA!

414,80 zł

414,80 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 114x118 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

VELUX DKL premium 114x140 cm
DKL premium 114x140 cm

PROMOCJA!

436,04 zł

436,04 zł

Produkt na zamówienie

VELUX DKL premium 114x140 cm

Roleta zaciemniająca z prowadnicami - manualna.

Wersja premium dostępna w specjalnych kolorach.

Rolety zaciemniające gwarantują pełne zaciemnienie nawet w środku dnia. 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem  oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:
BARBARA LISIEWICZ-JANKOWIAK PEBEA z siedzibą w Poznaniu (61-302) przy ul. Ternicka 4 (prowadząca e-sklep VELSHOP.PL) – zwana dalej VELSHOP,
REGON: 301149640,
NIP: 7822204910,
numer telefonu stacjonarnego: 533 889 388
e-mail: daneosobowe@velshop.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych  powołanego przez VELSHOP celem umożliwienia Państwu kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw:
e-mail: daneosobowe@velshop.pl
numer telefonu kontaktowego: 533 889 388

Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu  Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.

Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Przejdź do serwisu »