Dlaczego warto kupować w VELShop?
Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Wszystkie produkty » Sprawdź koszty przesyłki »
Wyniki wyszukiwania
ImFenster Kołnierz TFX 78x98
Kołnierz TFX 78x98

PROMOCJA!

140,00 zł

140,00 zł

Produkt niedostępny

ImFenster AAY B1500 trzy szybowe 78x140 cm + kołnierz TFX
AAY B1500 trzy szybowe 78x140 cm + kołnierz TFX

PROMOCJA!

1 119,00 zł

1 119,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster AAY B1500 trzy szybowe 78x118 cm + kołnierz TFX
AAY B1500 trzy szybowe 78x118  cm + kołnierz TFX

PROMOCJA!

919,00 zł

919,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Kołnierz TFX 78x140
Kołnierz TFX 78x140

PROMOCJA!

160,00 zł

160,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Kołnierz TFX 78x118
Kołnierz TFX 78x118

PROMOCJA!

150,00 zł

150,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Kołnierz TFX 66x118
Kołnierz TFX 66x118

PROMOCJA!

140,00 zł

140,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO APY 55x78+ KOŁNIERZ TFX
 OKNO APY 55x78+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

720,00 zł

720,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO APY 66x118+ KOŁNIERZ TFX
OKNO APY 66x118+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

860,00 zł

860,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO APY 78x118+ KOŁNIERZ TFX
OKNO APY 78x118+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

909,00 zł

909,00 zł

Produkt niedostępny

ImFenster OKNO APY 78x140 + KOŁNIERZ TFX
OKNO APY 78x140 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

975,00 zł

975,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO DVY 55x78+ KOŁNIERZ TFX
OKNO  DVY 55x78+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

539,00 zł

539,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO DVY 78x140 + KOŁNIERZ TFX
OKNO DVY 78x140 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

729,00 zł

729,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO DVY 78x118 + KOŁNIERZ TFX
 OKNO  DVY 78x118 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

659,00 zł

659,00 zł

Produkt niedostępny

ImFenster OKNO DPY 78x140 + KOŁNIERZ TFX
OKNO DPY 78x140 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

690,00 zł

690,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Okna dachowe 78x118 z kołnierzem (DPy + TFX)
Okna dachowe 78x118 z kołnierzem (DPy + TFX)

PROMOCJA!

649,00 zł

649,00 zł

Produkt niedostępny

ImFenster OKNO DPY 66x118 + KOŁNIERZ TFX
OKNO DPY 66x118 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

629,00 zł

629,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO DPY 55x78 + KOŁNIERZ TFX
OKNO DPY 55x78 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

530,00 zł

530,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Kołnierz TFX 55x78
Kołnierz TFX 55x78

PROMOCJA!

130,00 zł

130,00 zł

Produkt dostępny

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem  oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:
BARBARA LISIEWICZ-JANKOWIAK PEBEA z siedzibą w Poznaniu (61-302) przy ul. Ternicka 4 (prowadząca e-sklep VELSHOP.PL) – zwana dalej VELSHOP,
REGON: 301149640,
NIP: 7822204910,
numer telefonu stacjonarnego: 533 889 388
e-mail: daneosobowe@velshop.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych  powołanego przez VELSHOP celem umożliwienia Państwu kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw:
e-mail: daneosobowe@velshop.pl
numer telefonu kontaktowego: 533 889 388

Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu  Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.

Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Przejdź do serwisu »