Dlaczego warto kupować w VELShop?
Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Tylko oryginalne produkty VELUX i ImFenster

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Przejrzyste, niskie koszty transportu

Wszystkie produkty » Sprawdź koszty przesyłki »
Wyniki wyszukiwania
ImFenster Okno Trzyszybowe APY B1500 78x98 cm
Okno Trzyszybowe APY B1500 78x98 cm

PROMOCJA!

950,00 zł

950,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Okno Trzyszybowe APY B1500 66x118 cm
Okno Trzyszybowe APY B1500 66x118 cm

PROMOCJA!

940,00 zł

940,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Okno Trzyszybowe APY B1500 55x78 cm
Okno Trzyszybowe APY B1500 55x78 cm

PROMOCJA!

768,00 zł

768,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster APY B1500 78x118 + TFX
APY B1500 78x118 + TFX

PROMOCJA!

1 089,00 zł

1 089,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster APY B1500 78x140 + TFX
APY B1500 78x140 + TFX

PROMOCJA!

1 189,00 zł

1 189,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Okno Trzyszybowe APY B1500 78x140 cm
Okno Trzyszybowe APY B1500 78x140 cm

PROMOCJA!

1 039,00 zł

1 039,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster Okno Trzyszybowe APY B1500 78x118 cm
Okno Trzyszybowe APY B1500 78x118 cm

PROMOCJA!

939,00 zł

939,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster APY 78x140
APY 78x140

PROMOCJA!

825,00 zł

825,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster APY 78x118
APY 78x118

PROMOCJA!

759,00 zł

759,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster APY 66x118
APY 66x118

PROMOCJA!

720,00 zł

720,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO APY 55x78+ KOŁNIERZ TFX
 OKNO APY 55x78+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

720,00 zł

720,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO APY 66x118+ KOŁNIERZ TFX
OKNO APY 66x118+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

860,00 zł

860,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster OKNO APY 78x118+ KOŁNIERZ TFX
OKNO APY 78x118+ KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

909,00 zł

909,00 zł

Produkt niedostępny

ImFenster OKNO APY 78x140 + KOŁNIERZ TFX
OKNO APY 78x140 + KOŁNIERZ TFX

PROMOCJA!

975,00 zł

975,00 zł

Produkt dostępny

ImFenster APY 55x78
APY 55x78

PROMOCJA!

590,00 zł

590,00 zł

Produkt dostępny

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych oraz działalności gospodarczej przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

Administratorem Państwa Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z Regulaminem  oraz wykonywania obowiązków wynikających z przepisów RODO jest:
BARBARA LISIEWICZ-JANKOWIAK PEBEA z siedzibą w Poznaniu (61-302) przy ul. Ternicka 4 (prowadząca e-sklep VELSHOP.PL) – zwana dalej VELSHOP,
REGON: 301149640,
NIP: 7822204910,
numer telefonu stacjonarnego: 533 889 388
e-mail: daneosobowe@velshop.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych  powołanego przez VELSHOP celem umożliwienia Państwu kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw:
e-mail: daneosobowe@velshop.pl
numer telefonu kontaktowego: 533 889 388

Administrator Danych Osobowych zapewnia, że przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Regulaminu  Korzystania Ze Strony Internetowej. (zwany dalej Regulamin) Administrator Danych Osobowych oświadcza dodatkowo, że nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w sposób niezgodny z celami wskazanymi w Regulaminie.

Dodatkowo informujemy, że Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Państwa wybraną przez Państwa usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych (odnośnie do szczegółów skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych). Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Państwa usługę tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń.

Przejdź do serwisu »